Internetové noviny Křesťan Dnes v spolupráci s Ekumenickou radou cirkví v Českej republike (ERC v ČR) vyhlasujú súťaž Najkrajšie foto – Říp 2007.
Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto si na 1. Ekumenické zhromaženie na Řípe v nedeµu 28. októbra 2007 zoberie svoj digitálny fotoaparát a do 31. októbra 2007 zašle maximálne 3 najkrajšie fotografie vo formáte .jpg na e-mailovú adresu editor@krestandnes.cz. Uveïte, prosím, meno autora, umelecký názov fotky, prípadne krátky popis alebo komentár.
Porota zložená zo zástupcov novín Křesťan Dnes a ERC v ČR odmení autorov troch najkrajších fotografií vecnými cenami. Vyhlasujeme iba jednu spoločnú kategóriu, fantázii sa medze nekladú!
Najkrajšie fotografie budú zverejnené v novinách Křesťan Dnes www.krestandnes.cz. Účasťou v súťaži autor súhlasí s prípadným publikovaním fotografií na internetových stránkach novín Křesťan Dnes a/alebo ERC v ČR a prípadným využitím fotografií v rámci propagácie budúcich ročníkov. Publikovanie fotografií nie je honorované.
Súťažou chceme podporiť rozvoj tvorivosti kresťanov a cirkví ako aj propagáciu budúcich ročníkov stretnutí. Veríme, že sa podelíte s ostatnými o milosť a radosť, ktorú na Řípe zažijete a takto prispejete k zviditeµneniu tejto výnimočnej ekumenickej akcie.