Ve dnech 20.- 24. května příštího roku se v severoněmeckém přístavním městě Bremy sejde již 32. setkání německých evangelíků / Deutscher Evangelischer Kirchentag /. Setkání, jehož smyslem a posláním je, aby lidé z nejrůznějších míst a situací mohli společně prožít čas, ve kterém by si mohli vyměňovat zkušenosti, zamýšlet se na určitými otázkami, navazovat dobré vztahy, společně chválit svého Pána.
Pracovním heslem tohoto setkání bude otázka z tzv. zpráv o stvoření „ kde jsi člověče „ / Gn 3, 9 /, které navazuje na heslo Kirchentagu předchozího / Kolín nad Rýnem 2007 /, kdy byl připomínám apoštolský výrok o “ slovu mocném a vše prostupujícím „ / Žd 4, 12 / . To slovo má skutečně moc a tak není překážky, kterou by nemohlo překonat. Překonává je však proto, aby člověku pomohlo, zachránilo a uzdravilo jej. Otázka „ kde jsi „ chce člověka zastavit a přivést k tomu, aby se ptal, zda místo, na kterém se nalézá, je tím pravým, správným a kudy se vydat, aby čas, který mu byl na této Zemi darován a svěřen, nebyl časem prázdným a marným. Aby tomu tak nebylo, potřebuje Boží pomoc, která za ním v onom mocném slovu přichází.
Město Brémy se do dějin se zapsalo i tak, že bylo místem, odkud se odplouvalo do tzv. Nového světa za prací a za – jak mnozí věřili – lepším životem. Proto je zde i tzv. Auswanderunghaus, museum, ve kterém si můžete prohlédnout, jak to tenkrát „ chodilo „. Z různých dokumentů a záznamů byly sestaveny seznamy těch, kdo v těchto místech opouštěli „ Starou Evropu „ / bylo jich několik milionů /. A protože tato jména byla vložena do počítače, můžete zde objevit „ stopy svých předků „ / já jsem se zde kupř. dozvěděl, že můj děda Václav odjel do Spojených států 13. května 1912 lodí George Washington …/.
„ Brémská církev „ je vlastně společenstvím samostatných sborů, kde se klade veliký důraz na práci „ dobrovolníků „ / laiků /, proto její „ provoz „ je finančně nenáročný a o to více je prostředků pro nejrůznější službu okolí. Jeden z těchto sborů se uvolil, že poskytne střechu nad hlavou skupině, která smí opět přijet díky velkorysému pozvání vedení Kirchentagu. Zde má proběhnout - již třetí – českoněmecký večer – bohoslužby s Večeří Páně s následným společenským večerem.
Pokud se chcete zúčastnit obracejte se na Ekumenickou radu církvi, která má organisaci této výpravy na starosti. A nezapomeňte, že počet míst je omezen.
Ondřej Soběslavský, člen mezinárodního výboru Kirchentagu