Vážení bratři, vážené sestry,
připomínáme možnost přihlásit se na letošní Kirchentag, který se uskuteční ve dnech 20.-24.května 2009 v německých Brémách. Ekumenická rada církví v ČR, jako již tradičně, nabízí možnost zajištění dopravy a ubytování na Kirchentagu. Máte-li zájem jet, můžete se přihlásit do 6.března 2009. Přihlášení jste ve chvíli, kdy pošlete vyplněnou přihlášku na adresu Ekumenické rady církví a uhradíte poplatek 1000 Kč na číslo účtu, který je uveden na přihlášce (účet patří sboru ČCE Tábor, který se s ERC v ČR spolupodílí na organizaci české výpravy).
Více informací naleznete na stránkách ERC www.ekumenickarada.cz
Prosíme vás také, pokud můžete, abyste tuto informaci rozšířili ve vašich církvích a sborech.
Za organizační tým při Ekumenické radě církví v ČR,
S díky,
Sandra Zálabová
vedoucí tajemnice ERC
Pozvánka ke stažení (PDF)
Aktualizovaná přihláška ke stažení (PDF)
Pokud nemáte software, který umí editovat soubory ve formátu PDF, je třeba přihlášku vytisknout a pak ručně vyplnit. Pro tisk přihlášky v Adobe Readeru doporučuji nastavit v menu Print v oblasti Page heading volbu Page scaling: none.