Dnes večer odjíždí česká skupina na 32. Kirchentag (Den církví) do Brem. Celkem se z ČR do této akce zapojí 90 lidí, mezi nimiž jsou například středoškolští studenti, studenti Evangelické teologické fakulty UK nebo senioři. Setkání začíná 20. května a končí 24. května.
Organizátoři akce připravili bohatý program včetně bohoslužeb, seminářů a koncertů. Motto pro tento rok je: „Člověče, kde jsi?“
Ekumenická rada církví v ČR bude mít na Kirchentagu stánek, ve kterém se budou promítat faksimile starých českých křesťanských knih. Budeme také prodávat česko-německou knihu Brnem cestami pokoje. V pátek se bude konat česko-německá bohoslužba, na kterou naváže český večer s tradičním pohoštěním.
„Zájezd“ se koná pod záštitou Sandry Zálabové, vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví v ČR, a za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Další informace o Kirchentagu naleznete zde: www.kirchentag.de
Prosíme také o vaše modlitby za ochranu při cestách a za přijetí povzbuzení od Pána Boha pro všechny zúčastněné.
Aleš Čejka