Ekum_setkaniPlzeň 17. 9. 2009
Ekumenickou neděli oslaví v Plzni společnou bohoslužbou, která proběhne v neděli 20. září 2009 v katedrále sv. Bartoloměje od 16 hodin.
Bohoslužbě bude za účasti duchovních řady církví předsedat plzeňský biskup František Radovský. K přítomným promluví v kázání profesor Tomáš Halík. Hudebně shromáždění doprovodí vokálně instrumentální skupina Zebedeus. Účastníci budou moci po bohoslužbě společně posedět v učebně v přízemí budovy biskupství.
Ekumenická rada církví spolu s Českou biskupskou konferencí vyhlašuje tzv. Ekumenickou neděli vždy třetí neděli v září. Ekumenismus nebo přesněji ekumenické hnutí, z řeckého oikúmené, „celek obydleného světa“, je hnutí za sbližování, spolupráci, případně i sjednocování křesťanských církví.
Další informace:
Zdeněk Eberle
farář sboru Evangelické církve metodistické v Plzni Bolevci, mluvčí akce
mobil: 777 588 426