Kirchentag 2009

Člověče kde a kam?

zpráva Externí | 07.12.09
Kirchentag 2009Publikováno: 13. 10. 2009
Pod tímto heslem navazujícím na otázku, kterou „ slyšel Adam v ráji “, se konal ve dnech 20 –24.května t.r. v severoněmeckém městě Brémy další – 32. - Sjezd německých evangelíků zvaný Kirchentag /
Foto: Závěrečná bohoslužba na Kirchentagu 2009, Aleš Čejka, www.ekumenickarada.cz, (Větší rozlišení)
což je to příležitost, k naslouchání přednášek k nejrůznějším thematům, která zajímají ty, kdo chtějí žít jako Ježíšovi učedníci v tomto světě, kdy je možné sledovat či zúčastnit se rozhovorů o otázkách a potížích, se kterými se setkávají lidé v současné společnosti, slyšet výklady biblických oddílů, které by mohly vnést do této situace světlo či moudrost, vyměnit si názory s druhými - což, když se podaří, může být velice užitečné , seznámit se s životem církví a nejrůznějšími iniciativami ve jménu evangelia doslova po celém světě ( v Brémách bylo 3850 zahraničních hostí z 79 zemí ) /, sdílet radost z tohoto a s těmi, kde se daří, zažít společenství, co se vnitřní hloubky i velikosti týče.
I na letošním Kirchentagu pobývala jako host - díky pochopení jeho vedení - „ dvouautobusová “ skupina bratří a sester z České republiky, kterou zorganisovala Ekumenická rada církví, z nichž převážná část patřila do „ kategorie mládež „.
Účast skupiny nebyla jenom pasivní. – Využila nabízené možnosti presentovat život církví u nás v té části výstaviště, kterému se říká Ekumenická vesnice / není míněn vystrkov, ale společenství /. Kromě nejrůznějších materiálů o životě církvi u nás a nejrůznějších aktivitách pojímaných jako odpověï na pozvání zaslechnuté v evangeliu, bylo připraveno i CD, které přibližovalo cestu náboženské literatury k nám v čase protireformace a tzv. reálného socialismu / i tenkrát si „ slovo “ našlo cestu a překonalo nejrůznější vnější překážky - také díky obětavosti nejrůznějších lidí u nás i v zahraničí, ( česká verse tohoto CD, kterou je jistě možné použít jako doplňkový program pro biblickou hodinu či konfirmační cvičení je k mání na Ekumenické radě církví ) /. - Uspořádali jsme – již po třetí - českoněmecký večer / a to ve sboru, který nám poskytl „ střechu nad hlavou “ – Bremen – Bockhorn /, jehož první část tvořily bohoslužby s Večeří Páně, druhou pak přátelské posezení, ke kterému patřily i nejrůznější české „ kulinární speciality “. – Profesor Evangelické theologické fakulty dr. Pavel Filipi posloužil biblickým výkladem, kterým začíná program každého dne Kirchentagu.
Za zmínku jistě stojí i tzv. Auswanderunghaus v brémském přístavu. Odtud odjížděli mnozí, kteří hledali jinde nový, prý lepší život. Auswanderunghaus je vlastně museum, ve kterém se můžete seznámit, jak to vypadalo v lodi, která odvážela tyto zájemce a jak v místech, kam se dostali / např. USA /. A protože žijeme ve věku techniky, jsou zanesena do počítače data těch, kteří se odtud do nového světa vypravili – bylo jich několik milionů / takže můžete objevit data vám blízkých či známých ( můj děda Václav odjel odtud do New Yorku lodí George Washington 13. května 1912…) /.
Příští rok se v Mnichově sejde tzv. 2. ekumenický Kirchentag / na první v roce 2003 v Berlíně „ dorazilo “ přes 200 000 účastníků /. Jeho pořadateli nebudou jenom ti, kdo se hlásí k některé evangelických či protestantských církví, ale i římští katolíci, ba i pravoslavní. Oč má jít při tomto setkání, které se bude konat od 12. do 16.května příštího roku, vyjadřuje toto apoštolské slovo „ ať se vaše víra a naděje upírá k Bohu „ / 1 Pt 1, 21 /.
Ondřej Soběslavský, člen Mezinárodního výboru Kirchentagu