Předseda Ekumenické rady církví v ČR Mgr. Joel Ruml udělil záštitu Noci kostelů 2010, která se koná v letošním roce podruhé, a to 28. května. Ekumenická rada církví v ČR se tak zařadila ke stále rostoucí skupině církevních a dalších veřejných subjektů, které tuto akci podporují.


Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů, projevem kreativity a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají a chtějí se podělit o svou víru, o svůj život, a svoje osobní obdarování a dovednosti, píše se na oficiální webové stránce akce, www.nockostelu.cz.

Tato akce je událostí ekumenickou, je znamením živé spolupráce křesťanských církví. Zapojit se může každý, buï jako organizátor (faráři, kazatelé, pastorační asistenti apod.), nebo jako účastník bohatého a stále se rozšiřujícího programu (Noc kostelů se koná napříč Českou republikou téměř ve všech krajích). Cílem je jednak nezávazné představení křesťanství a křesťanské kultury, kdy rozmanitá nabídka programů vytváří platformu a prostor pro setkání k tomu, jak citlivě a živě přiblížit křesťanství, církev a víru co nejširšímu okruhu lidí, ale také společenský a kulturní přesah s důrazem na to, že nabídka, prostřednictvím níž se křesťanství během Noci kostelů představí, poskytuje možnost celoroční návaznosti. Důraz je kladen na ekumenicitu, rozmanitost a významné rysy jednotlivých křesťanských církví, všechny akce jsou zdarma, jejich uspořádání vychází z chuti místních společenství zapojit se do společného projektu. Více informací, program a kontakty lze najít buï na stránkách www.nockostelu.cz nebo na stránkách Ekumenické rady církví v ČR, www.ekumenickarada.cz.

Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí ERC v ČR