V sobotu 24. 4. 2010 vyjely na železniční tratě Karlštejnska 3 zvláštní historické vlaky. Byly jednou z částí projektu Karlštejnské linky, který realizovala MAS Karlštejnsko, o.s., ve spolupráci s Českobratrskou církví evangelickou, za finanční podpory Středočeského kraje a dalších partnerů.
Na jedné z tratí se mohli účastníci jízdy zúčastnit Mořinských šlapaček v lomu „Čížovec“ nebo Ekumenické piety k uctění památky politických vězňů totalitních režimů. Ekumenickou pietu v Mořině, u lomu „Trestanecký“, pořádala Asociace soukromých zemědělců, společně s Českobratrskou církví evangelickou, Konfederací politických vězňů, obcí Mořina a MAS Karlštejnsko, o.s..
Zdroj: ČCE