Církve sdružené v Ekumenické radě církví v ČR a jejich zástupci v minulém měsíci symbolicky podpořili Polsko a jeho lid modlitbami, kondolencí a účastí na vzpomínkových bohoslužebných shromážděních konaných jako reakce na tragickou leteckou havárii polského letadla u Smolenska dne 10. dubna 2010.
Jako symbolický akt podpory pozůstalým a poděkování za životy obětí nehody, 40 dní po tragické události (po 40 dnech Ježíš Kristus vystoupil k Otci na nebesa), pořádá Ekumenická rada církví v ČR ve spolupráci s Psychosociálním intervenčním týmem ČR dne 18. května 2010 od 18 hodin v kostele sv. Michala, V Jirchářích 14, Praha 1 ekumenické bohoslužebné shromáždění s liturgií připravenou pro tuto příležitost. Všichni jsou srdečně zváni!
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice ERC v ČR