Ve dnech 12. až 16. května 2010 se v bavorském Mnichově uskutečnil 2. Ekumenický Kirchentag, akce světového významu, jejíž název bychom mohli přeložit jako Církevní den nebo Církevní sjezd.

Foto: V neděli se sešlo 100 000 věřících na Theresienwiese v Mnichově, aby společně slavili závěrečnou bohoslužbu 2. ekumenického Kirchentagu, zdroj: www.oekt.de
Těch dnů je ve skutečnosti pět, resp. tři dny plně nabité programem a úvodní a závěrečná bohoslužba pod širým nebem, která program rámuje. Akce vznikla v poválečném Německu na půdě evangelické církve, dávno má však ekumenické rozměry, i když oficiálně se ekumenický Kirchentag konal letos teprve podruhé (prvně v Berlíně v roce 2003).
Ekumenická rada církví v ČR již poněkolikáté, s podporou mnichovských organizátorů a Česko-německého fondu budoucnosti, organizovala zájezd na toto setkání, letos s velkým zájmem z řad členů církví - celkem nás bylo 130. 
A jak to vypadalo? Podle prvních odhadů organizátorů se do Mnichova sjelo více než 100 tisíc lidí, aby se účastnili bohoslužebných shromáždění, společných modliteb, koncertů a přednášek a prohlédli si expozice církevních, diakonických a fairtradových organizací na výstavišti (ERC zde měla také stánek, na kterém prezentovala jak vlastní činnost, tak činnost některých členských církví). Kdo se chtěl zorientovat v přebohatém programu, musel se prokousat takřka osmisetstránkovou brožurou, která nabízela přehršel podnětů, jak strávit čas v Mnichově na Kirchentagu. A že bylo z čeho vybírat! Nabito bylo všude, kde se objevila německá evangelická biskupka Margot Käßmannová, s obrovským zájmem se setkaly přednášky Anselma Grüna, Hanse Künga a také příspěvkové bloky věnované ekoteologii (skvělá Indka Vandana Shiva) a boji za sociální spravedlnost a proti chudobě ve světě. Pravoslavná církev připravila na páteční večer pro 10 tisíc lidí tzv. Artoklasii, což je v tradici východního křesťanství obřad lámání (žehnání) chleba, který se děje na konci večerních chval. Bylo znát, že organizátoři se snaží o ekumenicitu v širokém slova smyslu, jak jim jen řády jednotlivých církví dovolují. Římskokatolická teoložka Prof. Dr. Dorothea Sattlerová například řekla, že Bůh chce, abychom žili ekumenicky a Dr. Olav Fykse Tveit, generální tajemník Světové rady církví, k tomu dodal, že ekumenismus je znamením naděje pro církve. V ekumenickém duchu proběhl i Česko-německý večer, oblíbené a na Kirchentagu tradiční setkání českých účastníků s německými bratřími a sestrami. Bohoslužebného shromáždění, které večer zahajovalo, se kromě místních věřících a řady českých krajanů, účastnil i římskokatolický biskup František Radkovský, který také posloužil kázáním. Čeština zazněla před zaplněnou výstavní halou i o sobotním večeru, při modlitebním shromáždění a prezentaci mezinárodní ekumenické knihy Laudate omnes gentes, na jejímž vzniku se podílel také evangelický farář Jiří Klimeš. 
Příští rok se Kirchentag koná od 1. do 5. června v Drážïanech, bude již 33. a evangelický. Dá-li Pán, rádi se opět zúčastníme a těšíme se na všechny, kdo tak budou chtít učinit, ať už s Ekumenickou radou církví nebo sami. 
Mgr. Sandra Zálabová, duchovní CČSH a vedoucí tajemnice ERC v ČR