Zdravý životní styl prezentovali adventisté na prvním Dnu rodin pořádaném k mezinárodnímu dni pro rodinu v krásném říčanském oddechovém parku u rybníku Marvánek Místní akční skupinou obcí Říčansko. Církev adventistů sedmého dne je letos partnerem této skupiny.

V rámci soutěží pro děti a rodiče, kterých se zúčatnilo 52 rodinných týmů, děti vyráběly také masky, protože místní akční skupině (MAS) se tu říká "maska". Adventisté nabízeli měření tělesného tuku, tlaku, BMI, dechovou kapacitu plic, step-test, zdravotnické i duchovní poradenství a literaturu.

Jednalo se o první ročník prezentace MAS Řícansko, která podporuje rozvoj venkova tím, že pomáhá zajišťovat dotace z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, podává bezplatné konzultace do vládních programů rozvoje venkova, Zelená úsporám a podobně. Partnery sdružených obcí Říčanska jsou různá občanská sdružení, Církev bratrská a Církev adventistů sedmého dne.

Pořadatelé Dne rodin připravili 9 stanovišť s úkoly a programem pro děti i dospělé, za vše byly menší odměny a na konci tombola. Adventisté měli na starosti stánek číslo 7, kde prezentovali zdravý životní styl a Kluby zdraví. Obdarovali také účastníky kompaktním diskem s příběhy Nového zákona a duchovní knížkou. Během odpoledne byli vyzváni, aby představili všem do mikrofonu svou činnost, což rádi udělali a odpovídali pak lidem na zvídavé dotazy.

Přišli lidé z Říčan, Zvánovic, Všestar, Mnichovic, Mukařova, Kunic a pražských částí Kolovraty a Petrovice. Účastníci byli milí, příjemní, cítila jsem oboustrannou spokojenost nejen u našeho stánku. Lidé nám při zdravotních měřeních svěřovali i své starosti a nechali si radit i ve svém duchovním nasměrování," uvedla vedoucí adventistického stánku Miroslava Heřmanová. Činnost stánku se mi velmi líbila a rádi bychom s adventisty počítali i na dalších ročnících této akce a doporučíme vás i do jiných regionů jako Benešovsko nebo Sedlčansko, se kterými spolupracujeme," řekl ředitel MAS Říčansko Vladimír Haš.

Miroslava Heřmanová mu nabídla vizi přírodní léčby a duchovní osvěty na venkově formou agroturistických pobytů s poznáváním bylin, vodoléčbou, masážemi, čistou rostlinnou stravou, ukázkami vaření, cvičením, procházkami do přírody a rozjímáním s duchovními. Ředitele Vladimíra Haše tato vize velice zaujala. Všem zúčastněným partnerům také poděkoval za podíl na úspěšném zahájení nové tradice Dne rodin v Říčanech a těší se na další spolupráci.

Autor: redakce AIS, www.casd.cz