33.německý protestantský Kirchentag se uskuteční od 1. do 5. června 2011
v Drážïanech

V těchto dnech vydali pořadatelé 33.Kirchentagu propagační materály, kterými již v předstihu zvou VŠECHNY křesťany, tedy křesťany různých konfesí, nejen evangelíky, k účasti na 33.německém Kirchentagu na počátku června příštího roku v Drážïanech.
Kirchentag je oslavou víry, festivalem sdílení a fórem pro ekumenické a nadnárodní debaty nejen s německými křesťany, ale s křesťany doslova z celého světa. Člověk zde může prožít pět dní nabitých bohoslužbami, koncerty a spirituálními zážitky. 33.Kirchentag bude navíc spojen s tradičním Středoevropským setkáním křesťanů, takže se účastníci mohou těšich na bohatou programovou sekci spojenou s církvemi a kulturou Střední Evropy.

Organizátoři 33.Kirchentagu píší ve svém dopise k mottu drážïanského setkání vybraném z Matoušova evangellia: Žijeme s důvěrou, že jsme Bohem milováni a že v tuto lásku smíme věřit celým srdcem. A od Ježíše slyšíme základní otázku: Kam směřuje Tvůj život? Ukládáš si poklady v nebi anebo hromadíš statky na zemi?

Zodpovědnost si každý z nás neseme ve svém srdci. V Bibli je srdce vnímáno jako orgán, kterým se rozhodujeme i jednáme. Motto Kirchentagu, vyňaté z Ježíšova Kázání na hoře, je velice úzce spojeno s tím, na co se Ježíš ptá každého člověka: co je Tvému srdci blíž? Ke komu, k čemu se přimkne Tvé srdce? O budoucnosti rozhodne to, kde je Tvé srdce. Přidejte se k 33.Kirchentagu, přijeïte a přivezte s sebou svá srdce, své ruce a své hlasy!

Každý Kirchentag vzniká díky nezištné práci desítek tisíc dobrovolníků, těch, kterým na této akci záleží a pomáhají ji organizovat. I pro příští rok nabízejí organizátoři zájemcům možnost zapojit se do příprav 33.Kirchentagu, a to již nyní. Více informací (v němčině) je možné najít na: www.kirchentag.de/mitwirken

Kirchentag je jednou z nejekologičtějších akcí podobného rozměru, která se v Německu koná. Účastníci jsou vyzýváni k tomu, aby pokud možno podporovali produkci regionálních a organicky (bio) produkovaných výrobků (netýká se to jen jídla, ale například i oblečení), aby třídili odpad a obecně se pokusili množství odpadků omezit a také zvážili, zda je nezbytně nutné na Kirchentag cestovat např.letadlem či osobním automobilem.

Program Kirchentagu, bohoslužby, diskuze a biblické hodiny doprovází bohatý kulturně-sociální program. Jednou z možností, jak se zapojit, je Tržiště možností, které je otevřenou platformou pro organizace, skupiny a iniciativy, jak církevní, tak neziskové a sociální, kde tyto organizace mohou prezentovat ostatním svou činnost třeba formou interaktivních stánků s informačními materiály. Další možností je výstavní plocha, na které prezentují svou činnost například ekumenické rady církví, církevní organizace a samotné církve, církevní periodika, sponzoři Kirchentagu apod. Součástí Kirchentagu jsou i koncerty, divadelní představení, vystoupení chrámových sborů, koncerty dechové hudby. Uzávěrky přihlášek pro ty, kteří se chtějí aktivně zapojit v tomto směru, jsou 30.září 2010, příslušné formuláře jsou ke stažení na www.kirchentag.de

Témata, kterých se 33.Kirchentag chce dotknout, se týkají otázek, jako například Jak můžeme posilovat demokracii v době měnící se demografie?, Jak dostát spravedlnosti tváří v tvář všezasahující krizi?, Jak může každý člověk jednotlivě přispět k ochraně životního prostředí?, Jak můžeme společně lépe sdílet naší práci?.

Drážïany jsou mostem ke střední a východní Evropě a to se projeví i tím, že v rámci Kirchentagu a Středoevropského setkání křesťanů, bude fungovat zvláštní místo, jakási středoevropská vesnička, kde bude probíhat program vztahující se k tomuto regionu.

Úvodní slavnostní bohoslužba během Kirchentagu se ponese v duchu textu Matoušova evangelia z 6.kapitoly, veršů 19-21. Závěrečná slavnostní bohoslužba bude potom také inspirována Matoušem 6, 9-13.

Pořadatelé Kirchentagu očekávají, že se akce zúčastní na 100 000 lidí. Je to již podruhé během 20 let, kdy Sasko hostí Kirchentag, poprvé to bylo v roce 1997 v Lipsku. Drážïany jsou symbolem usmiřování a míru. V 80.letech bylo město centrem církevně zakotveného mírového hnutí, v 90.letech pak veřejnost mohla sledovat náročnou obnovu válkou zničeného chrámu Frauenkirche, což bylo bráno jako křesťanská odpovědnost. Drážïany jsou městem hudby. Sídlí zde například Saský státní orchestr, Filharmonie, ale město je známé také svou jazzovou scénou a nezávislou hudební scénou pro mladé. To vše dodává Drážïanům specifickou atmosféru, která se jistě projeví i během Kirchentagu.

Ekumenická rada církví v ČR bude opět organizovat společnou účast na 33.německém Kirchentagu, podrobnosti se dozvíte koncem roku na našich webových stránkách.

Z propagačních materiálů přeložila Sandra Zálabová

Související články: 
Přihláška Kirchentag 2011
Setkání křesťanů středoevropských národů na Kirchentagu v roce 2011 a možnost zapojit se do příprav programu
Propagační materiály k 33. evangelickému Kirchentagu v roce 2011

Soubory ke stažení:

DEKT33_InvitationToContribute.pdf
DEKT33_DabeiSeinUndMitgestalten_02.pdf
Kirchentag a Setkani krestanu stredoevropskych narodu 2011_cesky.pdf