Studijní den na téma migrace se uskuteční v úterý 27. listopadu od 9 hodin v Komenského sále v prostorách Ústřední rady Církve československé husitské.
Pozvánku s programem najdete zde
Program
8.30 Prezence
9.00 Úvodní pobožnost
9.30 Cristian Popescu (SOZE - Sdružení občanů
zabývajících se emigranty)
Teologický kontext problematiky migrace
10.00 Doris Peschke (Churches’ Commission for Migrants
in Europe, Brusel)
Problematika migrace v evropském kontextu s ohledem na ČR
10.45 občerstvení (káva, čaj)
11.00 Antonín Janák
Zdravotní péče o žadatele o azyl v České republice
a o cizince v zařízeních pro zajištění cizinců

11.30 diskuse
12.00 oběd
13.00 Kulatý stůl na téma “Co církve v ČR dělají a mohou
dělat ohledně problematiky migrace”

14.00 diskuse
14.30 bohoslužba hostitelské církve (CČSH)
Konferenční poplatek (zahrnuje občerstvení, oběd) 100 Kč bude vybírán při prezenci.
Přihlášky zasílejte na adresu info@ekumenickarada.cz do 23. 11. 2007.