v listopadu tomu bude 100 let, co se ve Vídni narodil profesor Miloš Bič (19.11.1910-28.4.2004), který v letech 1945-1977 působil jako starozákonník naší fakulty  (viz http://www.etf.cuni.cz/sbornik-75-let/bic.html).
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy v Praze a Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze připravily společně s Českobratrskou církví evangelickou a Českou biblickou společností sympozium, které chce život a dílo profesora Biče vzpomenout.
Toto jubilejní sympozium se bude konat ve dvou shromážděních:
slavnostním večeru ve čtvrtek 4. listopadu ve Vlasteneckém sále Karolina (17:00-19:30 hod.)
odpoledním bloku přednášek a diskusí v pátek 5. listopadu v sídle ETF (14:00-18:00 hod.).
Pozvánku s podrobnějšími informacemi naleznete v Aktualitách na webu ETF
(přímý odkaz: http://www.etf.cuni.cz/~prudky/web/100Bic-symp-web.pdf ).
Srdečně zveme k účasti.
za pořadatele
Martin Prudký
--------------------------------------------------
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE
Evangelicka teologicka fakulta
Katedra Stareho zakona / Centrum biblickych studii
POB 529 / Cerna 9 tel. 221 988 416
115 55 Praha 1 fax 221 988 215
--------------------------------------------------
mailto:prudky@etf.cuni.cz
http://www.etf.cuni.cz