Na Evangelické teologické fakultě UK v Praze proběhne v pátek 19. listopadu 2010 konference s názvem Vina a neštěstí: věrní souputníci.

Na jejím pořádání se podílejí organizace z celé republiky. Deset let existence si při ní připomene Psychosociální intervenční tým ČR.
Prozkoumat mnohotvárnost viny vyskytující se v souvislosti s neštěstím, promýšlet přínos viny a zacházení s ní a podpořit mezioborový a mezilidský dialog a spolupráci mezi akademickým světem a terénem to jsou hlavní cíle mezioborové konference, která se uskuteční tento pátek 19. listopadu 2010 ve Velké posluchárně Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Černá 9) od 10 do 15 hodin. Nabídne nejen pohled na vinu z hlediska různých oborů a oblastí života, ale také osobní zkušenost viníka tragické dopravní nehody nebo dílnu na téma Jak je možné odpustit. Konferenci pořádá Evangelická teologická fakulta UK v Praze ve spolupráci s řadou organizací a spolků, které působí na poli pomoci a spolupráce po neštěstích.
Konference mimo jiné připomene deset let od vzniku Psychosociálního intervenčního týmu ČR. Ten za dobu své existence nastartoval hnutí, které významně ovlivnilo pojetí pomoci po neštěstích v naší republice včetně jejích standardů. Psychosociální intervenční tým ČR kromě toho nadále zůstává mezioborovým dobrovolnickým uskupením lidí, kteří spolupracují s rodinami, obcemi a organizacemi při zvládání dopadů neštěstí a hledají cesty, jak v rámci společenství podpořit jejich svépomoc a vzájemnou pomoc.
 
Další informace:
o konferenci Vina a neštěstí: věrní souputníci na http://web.etf.cuni.cz
o Psychosociálním intervenčním týmu ČR na http://pit-cr.info
o Standardech psychosociální krizové pomoci a spolupráce na http://www.hzscr.cz/clanek/pracovni-skupina-pro-vytvareni-a-overovani-standardu-psychosocialni-krizove-pomoci-a-spoluprace-pri-mv-gr-hzs-cr-68779.aspx 
Bohumila Baštecká
kontaktní osoba a moderátorka konference
e-mail: bastecka@etf.cuni.cz
mobil: 776 027 468
Karel Šimr
koordinátor Psychosociálního intervenčního týmu ČR
e-mail: koordinator@pit-cr.info
mobil 739 244 774
V příloze oznámení o konferenci s podrobným programem


Soubory ke stažení:

konference_vina_a_nestesti.pdf