33. německý evangelický Kirchentag, Drážïany, 1.-5. června 2011 
Středoevropské setkání křesťanů Střední a Východní Evropy

Od roku 1991 se každé tři roky setkávají křesťané z Polska, České republiky, Slovenska, Maïarska, Rakouska a Německa v rámci Středoevropského setkání křesťanů. V letošním roce bylo toto setkání začleněno do programu 33.Kirchentagu. K tomu byly přizvány i církve a křesťané z východní Evropy. Tímto výběrem z programové nabídky bychom chtěli pomoci všem našim hostům, kteří se na toto setkání chystají, aby se mohli v bohatém programu lépe zorientovat. 
Výtah z programu je přiložen níže v příloze tohoto článku. Z němčiny přeložila Sandra Zálabová.


Soubory ke stažení:

110513_BZMOE-Kirchentag_highlights_program.doc