Termín: 1. 6. 2012 -  1. 7. 2012
Místo konání: Kroměříž, Olomouc, Hodonín, Zábřeh na Moravě
Motto: Proměnili palác v tržiště a když vyprchala radost z toho, že zde mohou hulvátsky dupat, nevědí náhle, co na tržišti dělají. A začnou neurčitě snít o stavbě domu s tisíci dveřmi, kde každý krok měl smysl… Exupéryho Citadela tak před více než sedmdesáti lety jakoby prorocky předpověděla ústřední problém rozpadající se světové postmoderny: integrita ve jménu klenbové myšlenky. Bezradnost konzumní společnosti ještě nikdy nebyla tak zřejmá jako dnes, ještě nikdy nedošla prázdnota marketingové kultury tak daleko - naproti tomu ještě nikdy nebyly možnosti propojení internacionálního umění tak na dosah. Co k tomu dodat? Věříme, že programoví ředitelé měřící neustále sledovanost umění nakonec nic nenaměří, že mysl člověka 21. století se ještě nepodařilo zcela svázat do čísel věříme, že rozlet ducha nezastaví pragmaticky se tvářící předpovědi. Zveme návštěvníky festivalu přítomné i ty daleké, vlnové i virtuální - k odkrývání věčného tajemství umění, bez něhož by se z našeho života vytratila vůně nečekaného a neznámého…                                                                               
= ++ = 
ZAČÍNÁ 23. ROČNÍK FESTIVALU FORFEST
V pátek l. června 2012 začíná v Kroměříži 23. FORFEST, festival současného umění s duchovním zaměřením. Festival Forfest se programově snaží v hudbě hledat nové umělecké formy a vyjadřovací prostředky, prosazuje soudobou hudbu. Svůj zájem obrací také k výtvarnému umění. Forfest stojí nad různými konfesemi, neváže se pouze k určité liturgii a k jednomu konkrétnímu náboženství, ale  zabývá se všemi fenomény z různých oblastí náboženského života.
Zahajovací koncert festivalu přinese novou hudbu duchovní a liturgickou. Program pod názvem  Musica liturgica bude hrán v olomouckém Dómě sv. Václava (15. 6.) a pak ještě chrámu sv. Mořice v Kroměříži (17. 6.).
Rok 2012 je bohatý na jubilanty v oblasti české soudobé hudby. Svá významná životní výročí oslaví skladatelé Ilja Hurník, Ivan Kurz, Václav Riedlbauch, Jaroslav Rybář, Marta Jiráčková, Marek Kopelent, autor Milan Slavický se již oslav svých 65. narozenin nedožil. Hudbu těchto autorů připomene Forfest na několika koncertech.  Specifikem letošního ročníku je pak defilé klavírních recitálů, v nichž se představí špičkoví umělci Jan Dušek, Mia Elezovic z Řecka, Dušan Šujan ze Slovenska a Justin Krawitz z Jižní Afriky. Zejména přední český klavírista Jan Dušek připomene dílo našich skladatelů, bez nichž si současnou hudební tvůrčí scénu nelze vůbec představit...
Zajímavá bude také přehlídka komorních souborů uslyšíme slovenský soubor Quasars Ensemble (18.6.),  Československé komorní duo (22.6.),  soubor Miloslav Ištvan Quartet Brno (23.6.), a zejména polské kvarteto Cracow Philharmonic String Quartet (1.7.), které se na svém turné po Evropě zastaví právě v Kroměříži. Díky špičkovým umělcům tak zazní na Forfestu hudba Jana Nováka, Ilji Hurníka, Zdeňka Pololáníka, Františka Emmerta, Eugena Suchoně, Karla Husy, Krzysztofa Pendereckého, jeden z večerů se bude hrát výhradně hudba Alfréda Schnittke, a vzpomeneme i skladatele Johna Cage, jenž by letos oslavil jubileum 100 let. V závěru festivalu bude provedena rozsáhlá skladba slovenského skladatele Romana Bergera Missa pro nobis (24.6.) 
S programem minulých ročníků bude festival spojovat populární Industriální filharmonie, která letos zahraje v Hodoníně (8.6.), tradiční jsou také kompoziční kursy pro mladé skladatele s našimi i zahraničními lektory.
Výtvarné umění bude letos na festivalu zastupovat výstava Ars liturgica - liturgická roucha. Současní návrháři a textilní výtvarníci připravili zcela moderní modely, které budou vystaveny na Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Výstava potrvá od 17. do 29. června.
Grafické listy Petra Štěpána budou vystaveny v kroměřížské Galerii u Artuše. Výstava potrvá od 20. do 27. června.
V obrazárně kroměřížského zámku bude vystavovat švédská výtvarnice Ása Bostrom své drobné asambláže a koláže a v kroměřížské Galerii u Artuše vystaví Petr Štěpán grafické listy. Pro milovníky fotografie bude jistě zajímavá fotovýstava Františka Sysla, který své snímky pořizuje výhradně pomocí starodávné a přitom v určitém ohledu nenapodobitelné techniky Camera obscura.
Festival bude zakončen slavnostním koncertem v neděli 1. července.
Více informací je k dipozici na www.forfest.cz.
________________________________
kontakty:
Festival Forfest Czech Republic,
pořádá Umělecká iniciativa Kroměříž, o.s.,
Kojetínská ul. 1425, 767 01 Kroměříž
tel.: 573 341 316
forfest@seznam.cz
www.forfest.cz

Soubory ke stažení:

FF-pozvOL.pdf
KONCERT-1506.rtf