Ekumenická rada církví pořádala zájezd na 31. německý evangelický Kirchentag. Výprava měla 170 účastníků, většinou věřících z ČCE, ale do Kolína nad Rýnem cestovali i věřící z jiných církví.
Motto letošního Kirchentagu bylo inspirováno veršem z epištoly Židům 4, 12: "Slovo Boží je živé, mocné a ostré". Ekumenická rada zvolila pro své představení téma "Živého slova české reformace".
Citáty vybrané z děl čtyř reformátorů (Jan Hus, Matěj z Janova, Jakoubek ze Stříbra a Mikuláš z Pelhřimova) byly otištěny na trička a další propagační materiály. Samotná prezentace proběhla na jednom z několika set stánků na "Tržišti možností" v areálu kolínského výstaviště. Na stánku ERC bylo stále živo i díky několika dobrovolníkům (zejména studenti ETF, Arcibiskupského gymnázia Kroměříž a Evangelické akademie Brno), kteří komunikovali s návštěvníky a obsluhovali stánek. V pátek 8. června se uskutečnila česko-německá bohoslužba ve sboru Evangelické církve porýnské. Kázáním v němčině posloužil táborský farář ČCE Ondřej Soběslavský, jeho tématem byla v návaznosti na odkaz Jana Husa "pravda". Za ERC pozdravila přítomné i vedoucí tajemnice ERC Zuzana Dvořáková a pozvala je k pohoštění, jemuž dominovaly české speciality a dobré moravské víno a české pivo. Českého večera se zúčastnilo více než 300 hostů a atmosféra celého večera byla velmi přátelská.
Program Kirchentagu byl velice bohatý, v pěti dnech nabídl přes tři tísíce různých akcí. Návštěvníci mohli navštěvovat přednášky, workshopy, biblické hodiny, koncerty, výstavy, divadelní představení, ale i modlitební setkání a bohoslužby. 31. evangelický Kirchentag vyvrcholil nedělní bohoslužbou s vysluhováním Večeře Páně na otevřeném prostranství na břehu Rýna. Další evangelický Kirchentag se uskuteční v roce 2009 v Brémách. Kirchentag ekumenický, v pořadí druhý, bude hostit v roce 2010 Mnichov.