Ekumenická rada církví ve spolupráci s křesťanskými církvemi v ČR připravuje ekumenické shromáždění na hoře Říp v neděli 28. října. Celodenní akce nabídne rozličný kulturní i duchovní program(zde).
Řada církevních hnutí a organizací představí svou činnost na stáncích, bude připraven bohatý program her a soutěží pro děti, mládež i dospělé. Komornější hudební a modlitební program bude probíhat v rotundě sv. Jiří, na pódiu pod Řípem zahrají hudební skupiny různých žánrů, celá akce vyvrcholí společnou "modlitbou za domov" za účasti představitelů různých církví a zástupců věřících.
Všechny Vás srdečně zveme k účasti! Informace získáte na adrese rip@ekumenickarada.cz nebo na telefonu 271 742 326.
Pozvánku můžete stáhnout
zde