Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 
PF 2011

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, 
nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. Bible, 2 Tm 1,7
Zdraví, pokoj, radost, mír, moudrost, rozvahu a lásku Vám přeje...