Ekumenická rada církví v České republice je společenstvím křesťanských církví, které vyznávají Pána Ježíše Krista jako Boha a Spasitele podle Písem Starého a Nového Zákona a usilují uskutečňovat své poslání společně ke slávě jednoho Boha, Otce i Syna i Ducha svatého. Více ...

 
 
Novoroční ekumenická slavnost

Vážení přátelé, 
srdečně vás zveme  na Novoroční ekumenickou slavnost, která se koná 1. ledna 2011 od 16.30 ve smíchovském sboru Českobratrské církve evangelické v Praze.

 
Záznam z NES 2011

Na webu České televize můžete shlédnout záznam z Novoroční ekumenické slavnosti 2011, která se konala ve smíchovském sboru ČCE.