Valné shromáždění

 
 
Volba nového předsednictva ERC

Dnes se v klášteře bratří Kapucínů v Praze konalo 8. valné shromáždění Ekumenické rady církví ČR, které za účasti pozvaných hostů projednávalo společné záležitosti svých...