Z církví

 
 
Tieňová hra "Utrpenie Ježiša Krista"

Evanjelická mládež zo Slovenského Komlóša, Diakonie ECAV v ČR a Slovenský ev.a.v. cirkevný zbor v Prahe Vás pozývajú na predstavenie tieňovej hry "Utrpenie Ježiša Krista"