13.studijní den

 
 

13. studijní den Ekumenické rady církví v ČR v Pastoračním centru Duchovní služby AČR v Lulči

| 27.07.10
Napsal: Mgr. Ondřej Chrást, zástupce Pravoslavné církve v Řídícím výboru ERC a účastník studijního dne
V dnech 14.-15.4.2010 se v Pastoračním centru Duchovní služby Armády České republiky v Lulči uskutečnil 13. studijní den Ekumenické rady církví na téma Duchovní služba v Armádě České Republiky.
Tento studijní den se konal na základě loňského jednání ERC se zástupci Armády ČR, armádním generálem Vlastimilem Pickem a hlavním kaplanem podplukovníkem Janem Kozlerem. V příjemném a pohostinném prostředí v roce 2006 otevřeného pastoračního centra nejdříve proběhlo výjezdní zasedání Řídícího výboru ERC a poté následoval samotný program studijního dne. V jeho úvodu kpt. Mgr. Jaroslav Knichal seznámil účastníky s minulou i současnou činností duchovní služby v armádě. Informoval také o zahraničních misích našich kaplanů a o spolupráci s armádami zemí NATO. Po společné večeři, vyplněné neformálními rozhovory s několika přítomnými kaplany, následovala obsáhlá diskuze. Diskuze trvala několik hodin a účastníci studijního dne se snažili probrat s kaplany co nejvíce podrobností o jejich službě. Mezi účastníky studijního dne bylo i několik potencionálních kandidátů na nové kaplany a ti se zajímali také o praktické věci, co se této služby týče. V diskuzi nechyběli ani smutné zážitky ze zahraničních misí. Dle samotných kaplanů služba vojenského kaplana přináší mnoho radostí při společných modlitbách s vojáky, ale také mnoho strastí a zármutku, zejména na zahraničních vojenských misích.

Další den Studijního dne měli účastníci možnost prohlédnout si nedalekou největší vojenskou posádku v ČR ve Vyškově. Zástupce velitele posádky Zbyněk Janečka seznámil zástupce církví a účastníky studijního dne s činností této posádky. Dle jeho sdělení, touto posádkou projde absolutně každý voják naší současné profesionální armády. Pořádají se zde školení a výcviky i ve spolupráci s armádami NATO. Vedení posádky Vyškov také plně podporuje činnost našich kaplanů. Po společné ekumenické slavnosti, na které účastníci vzpomněli také na oběti leteckého neštěstí v Polsku, se všichni odebrali zpět do Lulče, kde byla pro účastníky připravena ukázka etického semináře vojenských kaplanů, do kterého se aktivně všichni zapojili.


Armádní kaplané jsou důležitou součástí naší profesionální armády a církve sdružené v české ekumeně plně podporují jejich činnost a pravidelně pro ně vyprošují Boží požehnání.

Základní informace o armádních kaplanech převzato z oficiálních stránek armády ČR:


Kaplani začali v naší armádě opět působit až po vzniku samostatné České republiky. První zkušenost s působením vojenského kaplana získala armáda v letech 1996-97 při zahraniční misi v IFOR/SFOR v Bosně a Hercegovině. Na základě této zkušenosti byla vytvořena dohoda umožňující službu vojenských kaplanů v resortu MO, kterou mezi sebou uzavřelo ministerstvo obrany na straně jedné a církve sdružené v Ekumenické radě církví a církve zastoupené Českou biskupskou konferencí.

Služba vojenského kaplana je časově omezená a zpravidla trvá 6-8 let. Za deset let, kdy kaplani v naší armádě působí, vyslalo do duchovní služby sedm církví více než třicet svých zástupců.

Fotografie z 13. studijního dne ERC v ČR - duchovní služba v Armádě ČR

| 20.04.10

Fotografie z 13. studijního dne ERC v ČR na téma: Duchovní služba v Armádě ČR. Fotky ve větším rozlišení zobrazíte zde.

13. studijní den ERC v ČR v Pastoračním centru v Lulči

zpráva Externí | 07.04.10
V termínu 14.-15.4.2010 se uskuteční v Pastoračním centru Duchovní služby Armády České republiky v Lulči 13. studijní den Ekumenické rady církví na téma Duchovní služba v AČR.
Tento studijní den se uskuteční na základě loňského jednání Řídícího výboru ERC se zástupci Armády ČR, armádním generálem Vlastimilem Pickem a hlavním kaplanem podplukovníkem Janem Kozlerem. 
Hlavními body studijního dne budou informace o Duchovní službě v AČR, vedení etických seminářů pro vojáky v základní přípravě a v jednotlivých kurzech přípravy vojáka, spolupráce církví a armády.
Jaroslav Kníchal

13. studijní den ERC v ČR na téma Duchovní služba v armádě

| 15.03.10
Ekumenická rada církví dostala během loňského jednání Řídícího výboru ERC se zástupci Armády ČR, gen. V. Pickem a hlavním kaplanem pplk.J. Kozlerem, nabídku uspořádat studijní den pro zájemce o kaplanskou vojenskou službu a o problematiku duchovní služby v armádě, a to přímo ve výcvikovém armádním středisku Armády ČR v Lulči u Vyškova.
Rádi bychom vám oznámili, že
13. studijní den ERC v ČR na téma Duchovní služba v armádě se koná ve dnech 14. a 15. dubna 2010 v Lulči u Vyškova.
Předpokládaný program (zajišťuje Pastorační středisko Armády ČR Luleč):
středa 14. dubna - 17.00 zahájení 13. studijního dne - zástupci ERC v ČR a Armády ČR, společná úvodní pobožnost, poté následuje přednáška některého z vojenských kaplanů (praktické aspekty služby duchovního v armádě), společná večeře, večerní rozhovor s vojen. kaplany 
čtvrtek 15. dubna - prohlídka výcvikového střediska, dopolední blok přednášek (zajišťují vojenští kaplani a Armáda ČR - bude upřesněno), konec 13. studijního dne ERC v ČR ve 13.00 společnou ekumenickou slavností.
Preferujeme zájemce, kteří se účastní celého programu, pro každou církev sdruženou v ERC jsou rezervována 3 místa (zástupce ŘV + 2 lidé), pokud některá církev nenaplní tento počet, je možné nabídnout místa zájemcům z jiné církve.
Ubytování jednoduchého typu (více osob na pokoji) je zajištěno přímo v Pastoračním centru v Lulči u Vyškova, stravování (hradí si každý sám) v místní restauraci, čtvrteční snídani si účastníci zajišťují sami. Pro zájemce o komfortnější typ ubytování je možno zajistit za poplatek ubytování v blízkém okolí.
Studijní den ERC v ČR je určen primárně zájemcům z řad církví o duchovní službu v armádě, zaměstnancům církví, duchovním a osobám, které se o tuto problematiku zajímají. Zájemce prosíme, aby se do 7. dubna 2010 hlásili na adrese: erc@ekumenickarada.cz nebo telefonním čísle: +420 775 181 279 (Sandra Zálabová). Podrobný program 13. studijního dne bude vyvěšen na webových stránkách Ekumenické rady církví v ČR, www.ekumenickarada.cz.
Účastníky studijního dne si dovolujeme požádat o konferenční příspěvek ve výši 200Kč do fondu ERC (úhrada na místě). Děkujeme vám.
Jménem Předsednictva Ekumenické rady církví v ČR,
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice ERC v ČR