15.studijní den

 
 

Materiály a fotky z 15. studijního dne ERC

| 09.02.11
Prezentace a nahrávky z 15. studijního dne na téma Generace Facebooku -  křesťanská mládež a práce s ní naleznete zde. Fotky jsou zde.

Generace Facebooku - křesťanská mládež a práce s ní - aktualizováno

ERC v ČR | 24.01.11
Srdečně vás zveme na 15. studijní den ERC v ČR na téma "Generace Facebooku - křesťanská mládež a práce s ní", který se bude konat 8. února 2011 v prostorách Husitské teologické fakulty UK v Praze.

Ranní pobožnost povede místopředseda ERC v ČR Daniel Fajfr. Jako další řečníci vystoupí David Novák, vedoucí odboru mládeže Církve bratrské, Vít Zatloukal, vedoucí Sekce pro mládež ČBK, Michael Martínek, autor knihy Ztracená genrace? O duchovním dialogu mezi českou mládeží a katolickou církví, Mikuláš Vymětal seniorátní farář mládeže ČCE a Miki Erdinger, generální sekretář YMCA v ČR.

Studijní den nabídne zájemcům formou krátkých příspěvků přehled toho, jak se v církvích pracuje s mladými lidmi; odpolední panelová diskuze bude věnována aktuálním otázkám, které práce s mládeží v církvích přináší, a možnostem spolupráce.

Přihlásit se můžete do 31. ledna na emailu: info@ekumenickarada.cz nebo erc@ekumenickarada.cz nebo na telefonicky na tel. 272 742 850.
Studijní den pořádá skupina mládeže při ERC v ČR.

Tuto akci naleznete na Facebooku
Do 6.1. byly v tomto článku uvedeny nesprávné kontaktní e-mailové adresy. Správné kontaktní adresy jsou info@ekumenickarada.cz a erc@ekumenickarada.cz. Pokud jste se přihlašovali do 6.1. elektronicky, prosím zkontrolujte si, zda vaše přihláška odešla na správnou e-mailovou adresu. Prosím omluvte tuto chybu. Aleš Čejka
Pozvánku s dalšími informacemi naleznete v příloze tohoto článku.


Soubory ke stažení:

Studijni den Facebookova generace.jpg