Setkání křesťanských pedagogů.

Karin Jancyková ERC | 22.11.06
Srdečně Vás zveme na další setkání křesťanských pedagogů, které se bude konat dne 25. listopadu 2006 v pražském sboru Církve československé husitské, Dolnokrčská 1/1908 na Praze 4. Tématem setkání jsou „Obtížné situace ve škole a ve výchově.“ Hlavním hostem bude PhDr. Ludmila Muchová, PhD. z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
Pozvánku spolu s programem si můžete stáhnout zde.

Činnost komise

Karin Jancyková ERC | 05.04.06

Chceme pokračovat v dalších setkáních křesťanských pedagogů / na posledním letos v březnu bylo účastníky vysloveno přání, že by se měly konat častěji /. Myslíme i na další setkání zřizovatelů nekatolických církevních škol.- V září / 21.-3. / se bude u nás konat zasedání společnosti pro šíření evangelia ve východní Evropě pod názvem „ Žít s dětmi evangelium . – Rozbíhají se přípravy na další Sjezd německých evangelíků, který se bude konat v příštím roce v Kolině nad Rýnem / těšíme se, že díky mimořádnému porozumění pořadatelů se bude moci vypravit opět velká skupina od nás.

Členové komise

erc | 05.04.06

Ondřej Soběslavský - referent komise
Jindřiška Buttová z církve československé husitské
Eva Šuvarská z církve pravoslavné
Těšíme se na nominace členů z dalších církví, stejně tak rádi přivítáme i další zájemce, kterým leží křesťanská výchova a vzdělávání na srdci

Historie komise

erc | 05.04.06

Komise byla založena na jaře 1989 v rámci pokusů upozornit, že církev není jen záležitostí „ kultického prostoru“. Vývoj událostí potvrdil správnost tohoto rozhodnutí. Od samého počátku se komise pokoušela shromažïovat zástupce jednotlivých církví s tím, že vznikne společenství těch, kteří spolupracují na společném díle, i když na různých místech, což je jistě vždy přínosem a obohacením. – Záhy se podařilo navázat i kontakt s nejrůznějšími aktivitami na tomto poli – jako např. Evropská konference pro křesťanskou výchovu, Mezinárodní spolek křesťanských pedagogů, Mezinárodní konference pro církev a školu, Společnost pro šíření evangelia ve Východní Evropě, Sjezd německých evangelíků. Díky těmto kontaktům bylo možné presentovat naší práci na těchto forech, bylo možné získávat zkušenosti a navázat celou řadu kontaktů / v případě Sjezdu německých evangelíků se jednalo o mladé lidi, z 120 účastníků na posledním sjezdu v loni v Hannoveru bylo takřka dvě třetiny mladších 26 let , nezanedbatelná je jistě i ta skutečnost, že nám pořadatelé dávají příležitost k presentaci života církví i theologických fakult v tzv. Stánek v ekunemické vesnici /. – Když byla příležitost, vyjadřovali jsme se i k zákonům, týkajících se školství, recenzovali učebnice, materiály, atd. – Komise pořádá ve spolupráci s výchovným odborem Synodní rady českobratrské církve evangelické pravidelně setkání křesťanských pedagogů / koncem března /- Několikrát jsme zorganisovali setkání zřizovatelů nekatolických církevních škol.