Komise pro duchov. péči ve zdravot. zař.

 
 
Kurz Nemocniční kaplan

Evangelická teologická fakulta UK s Asociací nemocničních kaplanů otvírají v akademickém roce 2014/2015 v rámci celoživotního vzdělávání kvalifikační kurz Nemocniční kaplan a vyhlašují II. kolo...