Členové, přidružená církev, pozorovatelé

 
 
Historie

Počátky působení baptistů na území dnešní České republiky spadají do období poloviny devatenáctého století. Tehdy byla započata misijní práce především mezi... 

Církev adventistů sedmého dne, Federace židovských obcí v České republice,  Církev Křesťanská společenství

 

Apoštolská církev, Armáda spásy,  Bratrská jednota baptistů, Církev bratrská, Církev československá husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev augšburského vyznání v ČR, Evangelická církev metodistická, Jednota...