Setkání pana Joachima Gaucka, prezidenta SRN, a paní Daniely Schadt se zástupci Ekumenické rady církví v ČR (2014)

5. května 2014 proběhlo na Vyšehradě setkání pana Joachima Gaucka, prezidenta SRN, a paní Daniely Schadt se zástupci Ekumenické rady církví v ČR. Foto: Petr Grulich