Ekumenická slavnost v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2016 (2016)

Fotografie z Ekumenické slavnosti, která se konala 18. ledna 2016 za účasti nejvyšších představitelů křesťanských církví v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů v kostele sv. Vojtěcha v Praze 6 - Dejvicích. Předsedal: kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a předseda České biskupské konference, kázal předseda ERC Ing. Daniel Fajfr, MTh a předseda Rady Církve bratrské. Tématem Týdne modliteb za jednotu křesťanů 2016 bylo „Povoláni hlásat mocné skutky Páně“. (srov. 1P 2,9). Foto: Aleš Čejka