4. Valné shromáždění ERC ustavilo v listopadu 2007 novou komisi ERC, která má na starosti přípravy aktivit církví v rámci předsednictví České republiky v Evropské unii v první polovině roku 2009. Komise se ke své práci schází od ledna tohoto roku. V dubnu již připravila studijní den, z něhož budou v dohledné době k dispozice materiály ke stažení v elektronické podobě. V současné době pracuje na přípravách publikace na téma "Příspěvek církví k občanské společnosti", což je zároveň ústřední prioritou pro aktivity církví v rámci předsednictví.