Ve dnech 27. – 29. ledna 2009 navštíví Brusel delegace složená z vedoucích představitelů Ekumenické rady církví a jednotlivých církví působících v České republice. Návštěva se uskuteční na pozvání Komise pro církev a společnost při Konferenci evropských církví u příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie.
Program návštěvy zahrne jak setkání se členy Evropské komise a poslanci Evropského parlamentu, tak s pracovníky Konference evropských církví (KEK) a jejích odborných komisí i se zástupci Komise biskupských konferencí zemí Evropských společenství (COMECE).
Představitelé českých církví budou v Bruselu se svými partnery diskutovat jak základní hodnotovou orientaci, z níž vychází konkrétní evropská spolupráce, tak otázky spojené s poskytováním sociální péče, vzděláváním mládeže, migrací i ochranou stvoření. Delegace zároveň v Bruselu představí publikaci „Příspěvek církví k otevřené občanské společnosti“, kterou Ekumenická rada církví vydala u příležitosti českého předsednictví.

Hlavním smyslem návštěvy je, v duchu motta českého předsednictví „Evropa bez bariér“, přispět k identifikaci a překonávání bariér mezi evropskými institucemi v Bruselu a občanskou společností i církvemi a věřícími v naší zemi.

Hana Volná, referent Komise ERC pro předsednictví ČR v EU