Dne 12. března se v Karolinu na Karlově Univerzitě uskutečnila vernisáž výstavy Česká Bible v průběhu staletí, kterou organizuje Společnost přátel české Bible o.s., zastoupená Alenou M. Kubíčkovou. Při vernisáži promluvili Pavel Černý, předseda Ekumenické rady Církví v ČR, arcibiskup pražský a primas český Kardinál Miloslav Vlk, biskup královehradecký Dominik Duka, Mireia Ryšková, proděkanka pro studium biblických věd KTF UK, profesor ETF UK a ředitel Centra biblických studií AV ČR Petr Pokorný a rektor Univerzity Karlovy Václav Hampl.
(Ilustrační foto: Z leva Pavel Černý a Miloslav Vlk)
Vernisáže se zúčastnili další zajímaví hosté i Česká televize. Návštěvníci výstavy si mohou prohlédnout překlady Bible do češtiny, které vznikaly před několika staletími nebo digitalizované vzácné rukopisy. Výstavu doplňuje i bohatý doprovodný program a soutěž pro mládež.
Pozvánky a další informace naleznete v příloze. Reportáž ČT 24 z výstavy můžete shlédnout zde. Výstavu můžete navštívit do 12. dubna 2009.
Zdroje: Pavel Černý, ČT 24, pozvánka na výstavu Česká Bible v průběhu staletí
Česká Bible v průběhu staletí pozvánka na výstavu
Česká Bible v průběhu staletí doprovodný program
Jaro inspirace - Bible a umění - výzva k účasti v soutěži