Součástí výstavy Česká Bible v průběhu staletí, kterou organizuje Společnost přátel české Bible o.s., zastoupená Alenou M. Kubíčkovou, je i soutež pro mládež a děti s názvem Jaro inspirace - Bible a umění. V rámci soutěže mohou mladí lidé zasílat do 25. března 2009 do Ekumenické rady církví malířská, fotografická, hudební a literární díla související s Biblí a křesťanstvím.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 1. 4. 2009 v Církvi Bratrské, Soukenická 15, Praha 1.
Více informací k soutěži naleznete v přiloženém souboru. Další informace k výstavě najdete níže v přílohách.
Jaro inspirace - Bible a umění - výzva k účasti v soutěži
Česká Bible v průběhu staletí pozvánka na výstavu
Česká Bible v průběhu staletí doprovodný program