Tříletá společná práce ekumenických rad církví České republiky a Rakouska na projektu “Brnem cestami pokoje / Friedenswege durch Brünn” byla symbolicky ukončena v pátek 5. června 2009 ve Vídni, kde zástupci obou ekumenických rad a několika brněnských církví představili široké veřejnosti v rámci Noci otevřených kostelů knihu, jež mapuje historický vývoj a spolupráci církví na území města Brna.
Foto: Zleva - Sandra Zálabová, Herwig Sturm, Pavel Filipi, Karl Schwarz
Obsáhlá kniha, do které přispěli zástupci všech církví sdružených v ERC, které v současnosti působí v Brně, vyšla vloni na podzim a setkala se s vřelým zájmem veřejnosti. Na domácí půdě byla představena krátce po vydání, 19. a 20. září během ekumenického víkendu v Brně.
Program vídeňského setkání otevřela v 18 hodin slavnostní bohoslužba v Lutherische Stadtkirche, která byla zároveň zahajovací slavností v rámci Noci otevřených kostelů. Hojná účast věřících, pozdravy a modlitby zástupců různých církví a denominací a slavnostní hudební doprovod, navodili příjemnou atmosféru následné prezentaci. Přítomné nejprve pozdravili předseda Ekumenické rady církví Rakouska (ÖRKÖ) Mag.Herwig Sturm a vedoucí tajemnice ERC v ČR Mgr.Sandra Zálabová. Následovalo krátké shrnutí spolupráce a exkurz do brněnské historie a ekumenických vztahů, kterého se ujal prof. Dr.Karl Schwarz. Přítomné pozdravili i zástupci brněnských církví, p.Václav Slouk z Římskokatolické církve, br.Jaroslav Vítek z Českobratrské církve evangelické a dopisem také brněnský husitský biskup Petr Šandera. Krátce také promluvil dr.Michael Ludwig, vídeňský místostarosta. Večerní program pokračoval varhanním koncertem, pro zájemce
bylo připraveno malé pohoštění a možnost pohovořit nejen o této knize.
Mgr.Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice a tisková mluvčí ERC v ČR
Fotoalbum k prezentaci knihy Brnem cestami pokoje ve Vídni:

Fotky ve větším rolišení zobrazíte zde