Ekumenická rada církví spolu s Českou biskupskou konferencí již tradičně vyhlašuje Ekumenickou neděli, která letos připadá na 21. září. Jejím obsahem budou bohoslužby, modlitební setkání a další akce, kterými křesťané z různých církví oslaví společně den Páně, památku Kristova vzkříšení a seslání Ducha svatého.
Ekumenická rada církví, respektive jedna z jejích členských církví, připravuje každoročně liturgii, jejíž texty jsou ke stažení ZDE Letošní pořad bohoslužeb připravila Evangelická církev metodistická. Liturgii bude patrně poté nutno přizpůsobit místním podmínkám, ale doufáme, že i tak bude pořad bohoslužeb pomocí při přípravě společného shromáždění.
Ekumenickou neděli také každoročně doplňuje tematická sbírka, letos na první českou dálniční kapli "Smíření", která byla v tomto roce otevřena na dálnici D5 a je památníkem všech lidských obětí dálniční dopravy a také, vzhledem ke své poloze na tradiční cestě mezi Čechami a Německem, symbolizuje smíření obou sousedních národů. Další informace o projektu kaple najdete v přiloženém dokumentu. Výtěžek ze sbírky zasílejte na účet Ekumenické rady církví v ČR 473 492 623/0300 pod variabilním symbolem č. 52725.