Za Ekumenickou radu církví děkujeme všem, kteří svým dílem přispěli ke sbližování a upevňování ekumenických vztahů ve svých farnostech, sborech a obcích a účastnili se některé z ekumenických bohoslužeb v rámci Ekumenické neděle, ať už jako pořadatelé nebo jako návštěvníci sboru či obce jiné církve.
Peníze ze sbírek pořádaných v rámci letošní Ekumenické neděle poputují na zřízení „Prostoru ticha“ v pražské motolské nemocnici.
Chcete-li se za svou farnost, obec či sbor také připojit, můžete svůj příspěvek zaslat na účet Ekumenické rady církví v ČR, č.ú. 473492623/0300, variabilní symbol: 52753