Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference již několik let vyzývají křesťany všech církví na území České republiky, aby se vždy čtvrtou neděli v září sešli ke společným bohoslužbám, modlitebním i neformálním setkáním a podpořili tak snahy o jednotu křesťanů, které jsou nedílnou součástí myšlenky Ekumenické neděle.
Víme, že na vícero místech naší vlasti působí různá sdružení kazatelů, farářů, kněží, kteří se pravidelně setkávání a mnohé ekumenické aktivity již připravují. Jinde se ale podobná sdružení teprve tvoří. Chceme proto povzbudit všechny sbory, farnosti, obce, aby využily této příležitosti ke společnému slavení neděle, památky Kristova vzkříšení i seslání Ducha svatého – Ducha sjednocujícího Kristovu církev! Ekumena začíná a buduje se tam, kde se křesťané společně modlí a naslouchají zvěsti Písma.
Ekumenická rada církví, respektive jedna z jejích členských církví, připravuje každoročně liturgii, která je k dispozici na sekretariátě ERC a ke stažení na webových stránkách ERC. Letošní pořad bohoslužeb připravuje Českobratrská církev evangelická. Texty budou k dispozici koncem června t.r. Liturgii bude patrně poté nutno přizpůsobit místním podmínkám, ale doufáme, že i tak bude pořad bohoslužeb pomocí při přípravě společného shromáždění.
Přejeme si, aby společná setkání křesťanů byla svědectvím našeho směřování k jednotě následovníků Ježíše Krista a jsme vděčni všem, kteří se k této myšlence již přiklánějí a ekumenickou neděli připravují!
Prosíme, pozvěte proto ke společnému slavení Ekumenické neděle sestry a bratry z jiných církví, i přátele ze sekulární společnosti!