Ekumenické bohoslužebné shromáždění v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se bude konat 18. 1. od 18 hodin v kostele sv. Tomáše.
Bohoslužebné shromáždění povede kardinál Miloslav Vlk. Kázat bude Mgr. Joel Ruml, Synodní senior ČCE a předseda ERC v ČR. Kostel naleznete v Josefské ulici na Malé straně.
Zdroj: http://tisk.cirkev.cz/z-domova/ekumenicka-bohosluzba-u-sv-tomase-v-praze.html