Noc otevřených kostelů je duchovní akce, která si za několik let svého konání získala pevné místo v kalendáři církevních akcí. V pondělí 18. ledna 2010 se ve večerních hodinách opět otevřou brány kostelů a dveře modliteben, aby si zájemci mohli nejen prohlédnout
tyto prostory, ale hlavně se zúčastnit bohatého programu, který je pro ně na mnoha místech republiky připraven.
Noc otevřených kostelů se bude tento rok konat v Praze, Plzni, Voticích, Merklíně a Přeštici. Zájemci budou moct 18. ledna 2010 navštívit koncerty, filmové projekce, ekumenické bohoslužby, studentské bohoslužby, sborovou čajovnu a výstavu. Program připravuje deset farností a sborů z Církve československé husitské, Evangelické církve metodistické, Českobratrské církve evangelické, katolická komunita Chemin Neuf a Pravoslavná církev.
Noc otevřených kostelů otevírá ekumenická bohoslužba, která se letos koná v kostele sv. Tomáše v Praze na Malé Straně od 18 hodin. Předsedá kardinál Miloslav Vlk, kázáním poslouží Předseda Ekumenické rady církví v ČR Mgr. Joel Ruml, synodní senior ČCE.
Na všechny akce, které jsou podrobně popsány na webových stránkách Ekumenické rady církví v ČR, www.ekumenickarada.cz, jste srdečně zváni.
V Kristu, za ERC v ČR, Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice Ekumenické rady církví v ČR