Ekumenická rada církví v ČR pořádala v rámci lednového Týdne modliteb za jednotu křesťanů sbírku, jejíž výtěžek byl věnován na činnost občanského sdružení boNGO (www.bongoworldwide.org), které působí ve východní Africe, konkrétně v Malawi, kde podporuje aktivní venkovské komunity, jež se samostatně pokoušejí o vlastní rozvoj.

Sbírka byla uzavřena k 28. únoru 2010 a její výtěžek 38.919 Kč byl odeslán na účet o.s. boNGO. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli na činnost tohoto občanského sdružení.

Mgr. Sandra Zálabová, tisková mluvčí ERC v ČR