Ekumenická rada církví dostala během loňského jednání Řídícího výboru ERC se zástupci Armády ČR, gen. V. Pickem a hlavním kaplanem pplk.J. Kozlerem, nabídku uspořádat studijní den pro zájemce o kaplanskou vojenskou službu a o problematiku duchovní služby v armádě, a to přímo ve výcvikovém armádním středisku Armády ČR v Lulči u Vyškova.
Rádi bychom vám oznámili, že
13. studijní den ERC v ČR na téma Duchovní služba v armádě se koná ve dnech 14. a 15. dubna 2010 v Lulči u Vyškova.
Předpokládaný program (zajišťuje Pastorační středisko Armády ČR Luleč):
středa 14. dubna - 17.00 zahájení 13. studijního dne - zástupci ERC v ČR a Armády ČR, společná úvodní pobožnost, poté následuje přednáška některého z vojenských kaplanů (praktické aspekty služby duchovního v armádě), společná večeře, večerní rozhovor s vojen. kaplany 
čtvrtek 15. dubna - prohlídka výcvikového střediska, dopolední blok přednášek (zajišťují vojenští kaplani a Armáda ČR - bude upřesněno), konec 13. studijního dne ERC v ČR ve 13.00 společnou ekumenickou slavností.
Preferujeme zájemce, kteří se účastní celého programu, pro každou církev sdruženou v ERC jsou rezervována 3 místa (zástupce ŘV + 2 lidé), pokud některá církev nenaplní tento počet, je možné nabídnout místa zájemcům z jiné církve.
Ubytování jednoduchého typu (více osob na pokoji) je zajištěno přímo v Pastoračním centru v Lulči u Vyškova, stravování (hradí si každý sám) v místní restauraci, čtvrteční snídani si účastníci zajišťují sami. Pro zájemce o komfortnější typ ubytování je možno zajistit za poplatek ubytování v blízkém okolí.
Studijní den ERC v ČR je určen primárně zájemcům z řad církví o duchovní službu v armádě, zaměstnancům církví, duchovním a osobám, které se o tuto problematiku zajímají. Zájemce prosíme, aby se do 7. dubna 2010 hlásili na adrese: erc@ekumenickarada.cz nebo telefonním čísle: +420 775 181 279 (Sandra Zálabová). Podrobný program 13. studijního dne bude vyvěšen na webových stránkách Ekumenické rady církví v ČR, www.ekumenickarada.cz.
Účastníky studijního dne si dovolujeme požádat o konferenční příspěvek ve výši 200Kč do fondu ERC (úhrada na místě). Děkujeme vám.
Jménem Předsednictva Ekumenické rady církví v ČR,
Mgr. Sandra Zálabová, vedoucí tajemnice ERC v ČR