Nový pražský arcibiskup, Mons. Dominik Jaroslav Duka O.P., si ve svém nabitém programu našel čas, aby navštívil zástupce Ekumenické rady církví v ČR.
Ve středu 12. května 2010 se sešel s místopředsedy ERC v ČR, Danielem Fajfrem a Dušanem Hejbalem, v sekretariátu ERC v Praze 10 Vršovicích. Během hodinového přátelského setkání se přítomní navzájem informovali o pokračujících rovinách spolupráce mezi Římskokatolickou církví a církvemi sdruženými v ERC v ČR, rozhovor se točil kolem témat vlastnictví pražské katedrály, majetkového narovnání mezi církvemi a státem, zástupci ERC pozvali D. Duku k osobní účasti na 4. ročníku akce ERC "Modlitba za domov" na hoře Říp a v Krabčicích nad Labem.