V kostele Nejsvětějšího Salvátora se v úterý 22. 6. od 19 hodin uskuteční ekumenická bohoslužba. Bude následovat také diskuse o perspektivách praktické ekumény. Předsedat bohoslužbě bude Mons. Tomáš Halík,  kázání se ujme Mikuláš Vymětal (Českobratrská církev evangelická).
Zpěvem doprovodí salvátorská schola.Svoji účast přislíbili také Vasyl Slyvockij (Řeckokatolická církev), Pavel Plchot (Církev bratrská), Lumír Čmerda (Církev československá husitská), David Jurech (Evangelická církev augsburského vyznání) a zástupce Starokatolické církve. Podrobnější informace najdete zde.