Toto jubileum plnoletosti si vděčně připomněli účastníci zasedání Bratrské rady BTM v sobotu dne 23. října v Brně.

Při ohlédnutí se zpět za dobou minulou bylo vyzdviženo, že BTM je od samého počátku v roce 1992 dílem Boží milosti. I když tu byli ti, kteří sázeli, i ti, kteří zalévali, vzrůst tomuto dílu dával Bůh. Při pohledu směrem k budoucnosti znovu zaznělo ono známé: Modli se a pracuj! Předávat a zprostředkovávat radostnou zprávu evangelia zůstává pro všechna pracovníky BTM velikou výsadou i výzvou. Současně byla vyjádřena i hluboká vděčnost za všechny ty, kteří různými způsoby podporovali tuto misijní službu v uplynulých osmnácti letech. Bez stálé přízně, modliteb a podpory dobrovolných spolupracovníků a přátel se BTM ani v době nadcházející neobejde. Zaznělo i slovo naděje, že tato služba bude dále růst a přinášet dobré ovoce. 
Jan Titěra