Pro foto ve větším rozlišení klikněte na fotkuVe dnech 7. - 9. prosince 2010 navštíví Prahu nově zvolený generální tajemník Konference evropských církví, evropské ekumenické organizace založené roku 1959 a sdružující 120 církví a 40 přidružených církevních organizací.
Foto: Rev. Dr Viorel Ionita, copyright Juan Michel/WCC

Z České republiky jsou členy Československá církev husitská, Českobratrská církev evangelická, Evangelická církev metodistická, Pravoslavná církev v Českých zemích a na Slovensku, Slezská církev evangelická a. v. a Starokatolická církev v ČR. Rumunský pravoslavný teolog a kněz Prof. Viorel Ionitá byl ve funkci generálního tajemníka potvrzen v září 2010 Ústředním výborem poté, co jeho předchůdce, Rev Colin Williams, odešel na dlouhodobou nemocenskou a Prof. Ionitá se ujal vedení organizace jako její služebně nejstarší zaměstnanec. Více než 16 let pracoval Prof. Ionitá jako ředitel pracovní komise Církve v dialogu, která se zabývá především otázkami ekumenické teologie, vzdělávání a misie. Funkci generálního tajemníka by měl Prof. Ionitá zastávat nejdéle do konce roku 2011, kdy bude ukončeno výběrové řízení na tento post, a Prof. Ionitá nastoupí plánovaný důchod.
Pražská návštěva Prof. Ionity se ponese v pracovních duchu. Jeho hlavním úkolem bude dohlédnout na průběh příprav na zasedání Ústředního výboru Konference, které se v Praze uskuteční 21. - 24. září 2011. Setká se také s generálním tajemníkem Evropské baptistické federace Tonym Peckem k projednání účasti některých evropských baptistických církvích na Valných shromážděních Konference. Vedle těchto pracovních schůzek se Prof. Ionitá setká s předsednictvem Ekumenické rady církví v ČR, patriarchou Církve československé husitské ThDr. Tomášem Buttou, ThD. a Metropolitou Pravoslavné církve v Českých zemích a na Slovensku, arcibiskupem pražským doc. ThDr. Kryštofem, PhD. Návštěva Prof. Ionity bude od roku 2006 první návštěvou generálního tajemníka Konference evropských církví v Praze.