Komise pro mezináboženský dialog Ekumenické rady církví vás srdečně zve k panelové diskusi, pořádané v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů.
Týden modliteb pro letošní rok připravili křesťané z Jeruzaléma a modlí se v něm za mír mezi Židy, křesťany a muslimy.
Diskusi budou moderovat Mikuláš Vymětal, referent Komise pro mezináboženský dialog a Kateřina Děkanovská, zástupkyně referenta.

Setkání proběhne


ve velké posluchárně Evangelické teologické fakulty UK (Praha 1, Černá 9) ve čtvrtek 20. ledna od 19.00 do cca 20.30 hod. Po diskusi proběhne ještě krátké neformální setkání s občerstvením.
Panelové diskuse se zúčastní: Karol Efraim Sidon, vrchní pražský a zemský rabín, Emir Omič, imám, Tomáš Halík, religionista a rektor univerzitního kostela Nejsv. Salvátora, Pavel Černý, kazatel Církve bratrské a emeritní předseda Ekumenické rady církví a Josef Hauzar, kancléř Pravoslavné církve v českých zemích.