Předseda ERC v ČR Mgr. Joel Ruml udělil záštitu Národnímu týdnu manželství, který se bude konat od 14. do 20. února 2011.

Národní týden manželství (NTM) se koná v ČR od roku 2007.  Mottem NTM pro tento rok je: Věrnost není slabost.
Cíle NTM jsou: 


  • posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství,
  • motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství,
  • propagovat programy i iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů v České republice,

uvádí webová stránka NTM.
Níže naleznete vložený videoklip z YouTube o Národním týdnu manžleství od zakladatele Richarda Kane.

Další informace o Národním týdnu manželství naleznete na: http://www.tydenmanzelstvi.cz