Českobratrská církev evangelická otevřela veřejnou sbírku k projektu Běleč bez bariér.
myslem projektu je vybudování bezbariérového nájezdu k chatkám v táboře J. Á. Komenského v Bělči nad Orlicí, kam jezdí ročně až 3.000 osob handicapovaných či osob s postižením. Vybudování nájezdu umožní těmto osobám využívat další prostory tábory, které dosud z technických důvodů byly nepoužitelné.

Dosud se podařilo získat prostředky na první fázi těchto úprav. Podařilo se získat prostředky od Konta Bariéry, Nadačního fondu Věry Třebické Řivnáčové. Přislíben je příspěvek od zahraničního dárce.

Příspěvky do veřejné sbírky bude Českobratrská církev evangelická shromažïovat do 30. 9. 2011. Následně bude dobudována zbývající část bezbariérového nájezdu.

Mgr. Eva Benešová, vedoucí Oddělení výchovy a vzdělávání, která má na starosti organizaci pobytů pro děti s postižením a pro seniory poukazuje na význam bezbariérových nájezdů a dodává: Věříme, že se podaří vybudovat kompletní plán bezbariérového nájezdu před 6-ti chatkami tohoto tábora. Tím se značně rozšíří možnosti jeho využívání.