Českobratrská církev evangelická zahájila v květnu 2010 realizaci projektu "Zachování odkazu památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti."
Projekt je financován z dotačního programu Evropské unie - Integrovaný operační program, oblast Národní podpora cestovního ruchu a to pro hlavní město Prahu i pro kraje ČR.

Cílem projektu je vytvořit nový produkt cestovního ruchu v oblasti církevních památek pro návštěvníky z České republiky i ze zahraničí. Partnerem projektu je Ekumenická rada církví v ČR.V rámci první etapy a druhé etapy projektu bylo kromě přípravných prací vydáno:

- 2 500 informačních letáků k informačním místům o projektu a to k IC Praha, IC Brno, IC Telč a Velká Lhota, IC Herlíkovice a Vrchlabí a IC Mariánské Lázně a Karlovy Vary

- 250 plakátů s vybranými TOP 15 památkami z každého kraje

- 400 ks letáků o památkách reformace na Vysočině

- 5 000 ks obecných skládaček o projektu včetně jazykových mutací

- 10 000 ks map farních sborů a památek ČCE

- Informační místa k projektu byla vybavena potřebným zařízením a uvedené materiály k projektu jsou tam k dispozici pro návštěvníky z církve i mimocírkevního prostředí

- byl zprovozněn základní webový portál k projektu www.pamatky-cz.eu
Foto vpravo:  www.pamatky-cz.eu


V březnu 2011 byla vydána publikace:

  • Dědictví reformace PO STOPÁCH PAMÁTEK REFORMACE V ČESKÉ REPUBLICE a to v českém, německém, anglickém a francouzském jazyce.

Publikace mapuje 145 památek kostelů, modliteben, tolerančních areálů a dalších staveb Českobratrské církve evangelické, Slezské církve evangelické a. v., Církve Bratrské a Evangelické církve a. v. v České republice. Památky jsou řazeny podle krajů a kritériem výběru byla kromě jiného, historická a architektonická hodnota stavby, ale i dostupnost památky pro veřejnost.Realizační tým publikace:

MUDr. Mahulena Čejková, emeritní synodní kurátorka ČCE autorka textů,

Ivana Benešová odpovědná redaktorka, Martin Salajka fotograf, Petra Růžičková, Jiří Kroupa grafici studia Trilabit s.r.o., Janka Haluková, doc. PhDr. Eva Melmuková, PhDr. Eva Fialová, ThDr. Pavel Filipi, Mgr. Miroslava Fůrová členové redakční rady publikace
Překladatelky:

Angela Lindner NJ, Jitka Sumarta AJ, Kateřina Krusová - FJ
Členové projektového týmu

Monika Voženílková, Miriam Richterová, Bc. Miloslav Nechyba

Kniha je určena pro návštěvníky památek z řad široké veřejnosti z ČR i ze zahraničí. Bude k dispozici v informačních místech k projektu, v místních informačních centrech, ve farních sborech ČCE i ostatních církví ERC. Distribuována bude do zahraničí prostřednictvím bohatých kontaktů ČCE, dále např. na dubnové konferenci reformačních muzeí v Nimes, v rámci akce Noc kostelů 27. 5. 2011, na velkém Setkání křesťanů Kirchentag 2011 v červnu v Drážïanech, ale i na veletrzích cestovního ruchu.Děkujeme za podporu projektu Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Centru pro regionální rozvoj, a také za podporu prezentace publikace i projektu Magistrátu hl. m. Prahy.